مطالبه اجرت المثل زوجه از نظر وکیل حقوقی

در این مقاله قصد داریم تا به مطالبه اجرت المثل زوجه از نظر وکیل حقوقی بپردازیم. متاسفانه امروزه در بسیاری از خانواده ها انجام امور منزل، بچه داری، تهیه غذا و بسیاری دیگر از کارها بر عهده زن قرار گرفته است و جزو وظایف وی برشمرده می شود. اما بر طبق قانون انجام این کارها وظیفه زن نبوده و در صورتی که زن به این کارها در منزل شوهر خویش بپردازد می تواند مبلغ آن را دریافت کند. همچنین در مواردی که میزان مبلغ اجرت المثل را زوجین ندانند، زوجه میتواند با درخواست دادخواست از مراجع قضایی برای دریافت و محاسبه آن کمک بگیرد.

قانون دریافت اجرت المثل زوجه توسط وکیل پایه یک

ماده 336 قانون مدنی

بر طبق قانون الحاق یک تبصره ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 و بر اساس دیدگاه وکیل خانواده ، چنانچه همسر کارهایی را که شرعا بر عهده وی نمی باشد را انجام دهد و برای آن ها از شوهر خویش طلب اجرت المثل نکرده باشد و برای مقام قضایی ثابت گردد که زوجه کارهایی انجام داده است که بر طبق آن شامل دریافت اجرت المثل ایام زندگی مشترک می گردد، دادگاه رای بر پرداخت اجرت المثل توسط شوهر خواهد داد. همچنین دادگاه با بررسی کارشناسان میزان اجرت المثلی که بایستی به زوجه پرداخت شود را محاسبه خواهد کرد تا توسط شوهر به طور کامل پرداخت شود.

ماده 29 قانون حمایت خانواده

با استناد به ماده 29 قانون حمایت خانواده و از دیدگاه وکیل پایه یک ، مقام قضایی برای آنکه رای خود را صادر کند به مواردی که در شروط ضمن عقد و دیگر موارد که در سند ازدواج درج شده است، توجه خواهد کرد.

با بررسی مواردی همچون مهریه، اطفال و همچنین میزان اجرت المثل ایام زوجیت را قاضی پرونده با نظر کارشناسان معین می سازد. البته باید توجه داشت که مقام قضایی نحوه پرداخت اجرت المثل و همچنین نحوه حضانت و نگهداری از کودکان را مشخص خواهد کرد.

مقام قضایی باتوجه به نظر کودکان به انتخاب زندگی در کنار والدینشان اقدام به واگذاری کفالت خواهد کرد. نکته قابل توجه این است که در برخی موارد که زوجین از یکدیگر جدا می شوند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه حق اجرت المثل خود را تقاضا کند و مقام قضایی نیز به آن رسیدگی خواهد نمود و نحوه پرداخت را مشخص خواهد کرد.

چگونگی درخواست اجرت المثل زوجه در زندگی مشترک از نظر وکیل پایه یک

مورد اول

زن بایستی با حضور در دادگاه و در حضور مقام قضایی به اثبات برساند که کارهایی بیش از وظیفه همسری انجام می داده است. کارهایی همچون شستن ظروف، شستن لباس ها، نگهداری از فرزندان و از این قبیل کارها که از وظیفه همسری وی بیشتر هستند.

مورد دوم

طبق نظر قانون و وکیل دادگستری زن بایستی در گام بعدی به مقام قضایی اثبات کند که کارهایی که بیش از وظیفه همسری انجام می داده است به اجبار مرد بوده است و وی از روی رغبت و خواسته شخصی اقدام به انجام این قبیل کارها همچون آشپزی، نگهداری از کودکان، شستشو و.  نمی کرده است.

مورد سوم

از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری زن باید به قاضی پرونده اثبات کند که کارهایی که بیش از وظیفه همسری انجام می داده است را با نیت رایگان به انجام نرسانده است و بابت آن ها تقاضای اجرت المثل داشته است. به تعبیر دیگر تبرعی یا رایگان آن کارها را انجام نداده است.

چگونگی تعیین میزان اجرت المثل زوجه از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری

باتوجه به نظر وکیل پایه یک دادگستری پس از اینکه زوجه اقدام به تشکیل پرونده در خصوص دریافت اجرت المثل نمود، مقام قضایی اقدام به رسیدگی آن خواهد کرد. مقام قضایی برای آنکه بتواند به صورت درست و دقیق میزان اجرت المثل زوجه را مشخص سازد از کارشناس تعیین اجرت المثل خواهد خواست تا به آن رسیدگی کند.

کارشناس اجرت المثل برای آنکه میزان اجرت المثل را به طور دقیق تعیین کند فاکتورهای بسیار گسترده و متعددی را بررسی می کند. فاکتور هایی همچون میزان تحصیلات زوجه، وضعیت شغلی، محل زندگی، تعداد فرزندان و بسیاری دیگر از این دست. پس از بررسی تمام موارد و فاکتور ها کارشناس مربوطه گزارش خود را به مقام قضایی تحویل می دهد. سپس قاضی پرونده میزان و نحوه پرداخت اجرت المثل زوجه را مشخص می سازد.

همچنین توجه داشته باشید که پس از بررسی و رای قاضی پرونده، هر دو طرف می توانند به میزان اجرت المثل و نحوه پرداخت آن اعتراض نمایند و خواستار رسیدگی بیشتر و مجدد به پرونده و میزان اجرت المثل شوند.

نحوه گرفتن جلب در صورت نپرداختن اجرت المثل از نظر وکیل خانواده

طبق نظر وکیل خانواده در صورتی که میزان و نحوه پرداخت توسط مقام قضایی مورد تایید قرار گیرد و مرد را ملزم به پرداخت اجرت المثل کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ پرداخت اجرت المثل گذشته باشد و مرد اجرت المثل را به زوجه پرداخت نکرده باشد، زن می تواند با مراجعه به دادسرا و دادن دادخواست اعسار از پرداخت اجرت المثل از مرد شکایت کند. در این صورت زوجه خواهد توانست حکم جلب برای مرد دریافت کند و اقدام به جلب وی نماید.

البته توجه داشته باشید که دادگاه در صورتی اقدام به تقسیط اجرت المثل خواهد نمود که مرد مالی برای پرداخت به عنوان اجرت المثل نداشته باشد و این امر برای مقام قضایی به اثبات رسیده باشد. در این صورت قاضی با توجه به شرایط مالی مرد اقدام به تقسیط میزان اجرت المثل خواهد نمود و مرد بایستی در تاریخ های معین شده توسط مقام قضایی اقدام به پرداخت اجرت المثل نماید و در صورتی که بیش از یک ماه از پرداخت یکی از اقساط گذشته باشد و مرد آن را پرداخت نکند، این امکان برای زوجه وجود دارد تا در خواست جلب نماید.


برچست ها : ,,,,