مجازات ضرب و جرح از دیدگاه وکیل پایه یک آنلاین


در این نوشته مطلب هایی راجع به مجازات ضرب و جرح از دیدگاه وکیل پایه یک آنلاین خواهید خواند که به قوانینی پرداخته است که پیرامون ضرب و جرح در قانون مجازات کشور آمده است . نیاز می بینیم که این مسئله را مطرح کنیم که اگر نزاع یا درگیری پیش بیاید یا هر اتفاق دیگری رخ بدهد که در آن ضرب و جرح صورت بگیرد و این ضرب و جرح باعث شود تا به جسم و بدن شخصی آسیبی وارد شود ، فرد ضارب از سوی دادگاه به پرداخت دیه و در برخی موارد و شرایط به قصای محکوم می شود .


امروزه متاسفانه شاهد افزایش میزان درگیری های فیزیکی میان افراد هستیم. اما بسیاری از افراد به روشنی نمی دانند که در نزاع هر ضربه ای که به طرف مقابل خود وارد می کنند ، مسئولیتی برای شان به وجود می آورد.

این در حالی است که بر اساس قانون برخی از موارد ضرب و جرح مجازات زندان در پی دارد. اما در صورتی که صدمه وارده به شخص عمدی نباشد، فقط پرداخت دیه را به دنبال دارد.

همچنین در صورتی که در نزاع بر بدن یکی از افراد درگیر خسارتی وارد شود، بر اساس شرع و قانون این عمل حق الناس شناخته می شود و نیاز به جبران خسارت می باشد.

تعریف ضرب و جرح از دیدگاه وکیل کیفری تهران

ضرب :

از منظر لغوی ضرب به معنای زدن معنا شده است. بر طبق نظر وکیل پایه یک دادگستری و از حیث حقوقی، ضرب به صدماتی گفته می شود که بر اثر آن فرد دچار خون ریزی و یا تغییر شکل در بافت بدن خود نشده باشد.

مواردی که با عنوان ضرب شناخته می شوند عبارتند از پیچ خوردگی ، کبودی ، خون مردگی در زیر پوست ، تورم و مصادیق دیگر از این دست .

همچنین ملاک مقام قضایی برای تشخیص ضرب ، ظاهر صدمه می باشد و ارتباطی ندارد که با چه وسیله ای ضربه به شخص وارد گشته است.

 

جرح :

جرح از منظر لغوی به معنای زخم زدن می باشد. از نظر وکیل پایه یک کیفری و بر اساس قانون، به مواردی که در آن آسیب وارده منجر به از هم گسیختگی بافت بدن شده باشد و یا منجر به خون ریزی بیرونی شده باشد، جرح گفته می شود.

مواردی همچون خراشیدگی ، پارگی پوست ، خون ریزی بیرونی و ظاهری ، بریدگی ، قطع عضو ، سوختگی ، شکستگی و از هم گسیختگی در قانون با عنوان جرح شناخته می شوند.

 

ضرب و جرح عمدی از دیدگاه وکیل کیفری تهران

ضرب و جرح غیر عمدی :

به گفته وکیل کیفری تهران در صورتی که فردی قصد صدمه زدن به فرد دیگر را نداشته باشد اما اعمال او منجر به قطع عضو و جرح شده باشد، عمل ضرب و جرح عمدی انجام داده است.

به عنوان مثال در مواقعی که یک شخص قصد جدا کردن دو شخص که با یکدیگر در حال نزاع هستند را داشته باشد و برای جدا کردن آنان از سلاح سرد استفاده کند و به صورت اتفاقی این عمل وی منجر به قطع عضو و یا جرح یکی از آن دو شخص گردد، فرد ضرب و جرح عمدی انجام داده است زیرا از وسیله ای استفاده کرده است که منجر به جرح شده است.

همچنین از دیدگاه وکیل پایه یک در مواقعی که فرد از وسیله و یا سلاحی در نزاع استفاده نمی کند اما طرف مقابل وی به دلیل داشتن سن بالا و پیری و یا ضعف جسمانی و در مواردی سن کم و عمل وی منجر به قطع عضو و یا شکستگی در فرد کهن سال و یا کم سن می شود، در این مورد نیز عمل وی ضرب و جرح عمدی محسوب خواهد شد.


ضرب و جرح عمدی :

بهتر است بدانید که به گفته وکیل پایه یک دادگستری اگر عمل جرح صورت گرفته به صورت عمدی باشد و این امر برای مقام قضایی نیز اثبات شده باشد، در این صورت فرد شاکی می تواند تقاضای قصاص بدهد.

در این صورت فرد مجرم را به میزان صدمه ای که وارد کرده است مورد قصاص قرار می دهند. توجه داشته باشید که شرط اصلی در اجرای قصاص آن است که نباید اندازه آن بیشتر از اندازه صدمه وارده به شاکی باشد.

در ادامه، وکیل پایه یک می گوید در صورتی که انجام قصاص ممکن نباشد، مثلا فرد شاکی رضایت داده باشد و یا شرط تساوی قصاص را نتوان رعایت کرد، فرد مجرم به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود.

همچنین اگر در انجام جرح از سلاح سرد و یا گرم استفاده شده باشد، فرد مجرم به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد گردید.

 

ضرب و جرح دسته جمعی از نگاه وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ضرب و جرح دسته جمعی نیز به مواردی اشاره می کند. از نگاه وکیل پایه یک دادگستری و با استناد به قانون، مشهود است که تمام افرادی که در درگیری و منازعه شرکت کرده باشند و به سبب آن به شخصی آسیب رسانده باشند و یا بر اثر شرکت در آن آسیب دیده باشند، قانون گذار برای شان مجازاتی را در قانون در نظر گرفته است و این مجازات تعیین شده صرفا برای شرکت آنان در منازعه می باشد.

همچنین به گفته وکیل پایه یک دادگستری و با استناد به قانون در صورتی که منازعه گروهی منجر به قتل شود، افراد شرکت کننده در منازعه به یک تا سه سال حبس محکوم می شوند، در صورتی که منجر به نقص عضو شود، افراد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد و در صورتی که منتهی به ضرب و جرح گردد ، افراد به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد.

توجه داشته باشید که حکم قطعی را قاضی با توجه به شواهد و جرم صورت گرفته صادر خواهد کرد.

میانجی گری در دعوای دسته جمعی

همچنین در مواردی افراد شرکت کننده در منازعه مدعی می شوند که نقشی در درگیری نداشته اند و صرفا برای خاتمه دادن به منازعه و میانجی گری وارد آن شده اند.

در این صورت آن افراد بایستی ادعای خود را نزد مقام قضایی به اثبات برسانند و در شرایطی که مقام قضایی از سخنان آنان قانع گردد، بر اساس موارد قانونی و صدمات وارده، حکم صادر خواهد کرد.

اما نکته اصلی آن است که تشخیص این ادعای افراد صرفا بر عهده قاضی پرونده می باشد.

 


برچست ها : ,,,,