تفتیش و بازرسی منزل به گفته وکیل دادگستری خانم

همانطور که در عرف جامعه نیز وجود دارد ، هیچ احد الناسی بدون اجازه ی صاحب منزل اجازه و حق ورود به آن منزل را ندارد و اگر فردی بدون اجازه گرفتن از مالک وارد خانه یا منزل مسکونی گردد ، می بایستی در انتظار مجازات های قانونی بنشیند . اصل 22 قانون اساسی در مورد همین موضوع تهیه گردیده است . فقط در شرایطی می توان وارد خانه ی کسی شد که حکمی از جانب مسئول قضایی صادر گردیده باشد . در مقاله ی تفتیش و بازرسی منزل به گفته وکیل دادگستری خانم  به شرح این موضوع پرداخته شده است .


برچست ها : ,,,,
ادامه مطلب ...